Brekkjern På lager nå

Brekkjern med spikeruttaker